Cách thức nạp tiền

Back To Top: 
Enabled

VND

 
Lựa Thọn Thanh Toán Mô tả Thời gian xử lý Giới Hạn Nạp Tiền Thao Tác
Tối thiểu Tối đa
Phương thức nạp tiền: Ngân Hàng
Trực Tuyến, Ngân Hàng Ngoại Tuyến
(ATM/CDM, Giao dịch tại quầy, Giao dịch liên ngân hàng)
Ngân hàng áp dụng:Tất cả những ngân hàng lớn
Trong vòng 5 phút 200,000.00 100,000,000.00 Nạp tiền
Phương thức nạp tiền : Ngân hàng trực tuyến
Ngân hàng áp dụng:Tất cả những ngân hàng lớn
Tức thì 200,000.00 300,000,000.00 Nạp tiền
Phương thức nạp tiền : Thẻ Cào Tức thì 10,000.00 5,000,000.00 Nạp tiền
Phương thức nạp tiền : Ngân hàng trực tuyến
Ngân hàng áp dụng: ACB, VCB, Sacom Techcom, Dong A, Vietin, BIDV, Exim
Tức thì 300,000.00 100,000,000.00 Nạp tiền